Sözleri ve Yazılarıyla Ahmet Acar…


2008-2016 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Rektörlüğünü yapmış olan Prof. Dr. Ahmet Acar, yöneticiliği sırasında, Türkiye'deki yükseköğretim ile ilgili pek çok konunun, düzenlemenin ve kanun tasarısının üniversite içinde çeşitli komisyonlarda ve kurullarda tartışılmasını sağlamış ve ortaya çıkan ortak görüşün akademik çevrelerde paylaşılmasına büyük önem vermiştir.

Bu sitede sunulan; Ahmet Acar'ın ODTÜ, üniversiteler ve yükseköğretim ile ilgili görüşlerinden oluşan derlemeler, rektörlüğü dönemindeki yakın çalışma arkadaşları tarafından hazırlanmıştır.